Blízkovský p., ř. km 1,610 – 2,505, Blízkov, oprava dlažeb

Název stavby

Blízkovský p., ř. km 1,610 – 2,505, Blízkov, oprava dlažeb

Stručný popis

Oprava opevnění koryta toku (oprava břehového opevnění), zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a oprava drobných výtokových objektů na toku, které jsou poškozené.

Opravou dojde ke zvýšení stability břehového opevnění.

Předpokládaná doba výstavby

9 - 11/2016

Náklady stavby – předpokládané

6 942 271,- bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje + dotace

Místo stavby

Drobný vodní tok Blízkovský p., k. ú. Blízkov

publikováno 1. července 2016, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 16:08