DVT Splavská, Tovačov, rekonstrukce shybky a osazení PP uzávěrů

Název stavby

DVT Splavská, Tovačov, rekonstrukce shybky a osazení PP uzávěrů

Stručný popis

Rekonstrukce shybky řeší soubor stavebních objektů, které předpokládají vybourání stávajících nefunkčních součástí shybky, pročištění trubních profilů od nánosů, překážek a následnou sanaci těchto profilů, osazení protipovodňových uzávěrů na nátokovém a výustním objektu shybky.

Předpokládaná doba výstavby

srpen 2016 až listopad 2016

Náklady stavby

6,648 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Tovačov – DVT Splavská

publikováno 19. září 2016, 12:57