Hloučela, Hamry, oprava opěrných zdí a opevnění

Název stavby

Hloučela, Hamry, oprava opěrných zdí a opevnění

Stručný popis

Oprava opěrných zdí spočívá ve vyplnění kaveren, zbudování betonového pasu, který podepře stávající kamenné zdivo a zamezí podemílání v patě zdi.

Předpokládaná doba výstavby

červen – září 2016

Náklady stavby

496 433 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

vodní tok Hloučela

publikováno 19. září 2016, 12:57