Jez Kunovský les-oprava levého zavázání

Název stavby 

Jez Kunovský les-oprava levého zavázání

Stručný popis  Stabilizace levého břehu nad vývarem
pomocí mikropilot, zemních lanových kotev
a štětovnic Larsen.

Předpokládaná doba výstavby  září 2016 – prosinec 2016

Náklady stavby  2,7 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování  dotace

Místo stavby  Morava Kunovice
publikováno 19. září 2016, 13:07