Jez Osek – oprava těsnění a povrchová úprava klapek

Název stavby

Jez Osek – oprava těsnění a povrchová úprava klapek

Stručný popis

Rekonstrukce levé a pravé jezové klapky s provedením nové povrchové úpravy a výměny těsnících elementů s cílem prodloužení životnosti a odstranění netěsností jezových klapek.

Předpokládaná doba výstavby

červen 2016 až září 2016

Náklady stavby

985.490 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Jez Osek

publikováno 19. září 2016, 12:57