Morava, Kojetín – oprava betonové zdi

Název stavby

Morava, Kojetín – oprava betonové zdi

Stručný popis

Účelem stavby je sanace ochranné betonové zdi. Při odstranění nedostatků (scelení a utěsnění betonů) bude průtočný profil opět bezpečně převádět povodňové průtoky. 

Předpokládaná doba výstavby

červen 2016 až srpen 2017

Náklady stavby

397 tis. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Kojetín

publikováno 1. dubna 2016, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 15:47