Morava, Litovel – městská trať I. – III. – nánosy

Název stavby

Morava, Litovel – městská trať I. – III. – nánosy

Stručný popis

Odstranění nánosů na bermách koryta toku, dorovnání průlehů v protipovodňové hrázi, obnovení původního průtočného profilu.

Předpokládaná doba výstavby

listopad 2015 – listopad 2016

Náklady stavby

3,75 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

koryto řeky Moravy v Litovli

publikováno 19. září 2016, 12:57