Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa

Název stavby

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa

Stručný popis

Protipovodňové opatření města spočívající zejména v navýšení stávajících hrází

Předpokládaná doba výstavby

24 měsíců – 9/2016 – 9/2018

Náklady stavby

41 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

Dotace PPO III. Etapa, spoluúčast města

Místo stavby

Město Břeclav

publikováno 19. září 2016, 13:07