Oskava, Pňovice – oprava opěrných zdí – 2. Etapa

Název stavby

Oskava, Pňovice – oprava opěrných zdí

– 2. Etapa

Stručný popis

Oprava poškozených opěrných zdí v podjezí a nadjezí

Předpokládaná doba výstavby

srpen 2016 až listopad 2016

Náklady stavby

0,55 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

vodní tok Oskava v obci Pňovice

publikováno 19. září 2016, 12:57