Podhradský rybník – opatření na zachycení plavenin

Název stavby

Podhradský rybník – opatření na zachycení plavenin

Stručný popis

Účelem stavby je zachycení mrtvého dřeva a jiných plavenin ve vtokové části nádrže, čímž bude zajištěna průtočnost česlové stěny před bezpečnostními přelivy.

Předpokládaná doba výstavby

duben 2016 až květen 2017

Náklady stavby

427 tis. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Podhradský rybník, k.ú. Plumlov

publikováno 1. dubna 2016, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 15:31