Poldry II, IIa, III, IV, V, Va, VI k.ú. Luka nad Jihlavou, Kozlov, sanace betonů, dosypání hrází

Název stavby

Poldry II, IIa, III, IV, V, Va, VI k.ú. Luka nad Jihlavou, Kozlov, sanace betonů, dosypání hrází

Stručný popis

Na poldrech budou dosypány hráze na projektované výšky, šířky a sklony. Přelivné hrany poldrů budou opraveny – dojde
k vybourání přelivné hrany a opětovnému vybetonování dle původního projektu. Výpustná čela poldrů budou v horní části odbourána a budou vybetonovány betonové římsy. Betonové plochy budou očištěny tlakovou vodou a budou zpevněny stříkaným betonem. Před bezpečnostními přelivy budou opraveny kamenné dlažby do betonu.

Opravou dojde k zajištění bezpečnosti díla, k zajištění řádné funkce a prodloužení životnosti vodního díla.

Předpokládaná doba výstavby

8 – 11/2016

Náklady stavby

11 677 477,- Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

k. ú. Luka nad Jihlavou, Kozlov u Jihlavy, Otín nad Jihlavou

publikováno 19. září 2016, 13:07