Protipovodňová opatření města Pohořelice

Název stavby

Protipovodňová opatření města Pohořelice

Stručný popis

Protipovodňové opatření města – intavilán a extravilán, sypané hráze, bet. stěny

Předpokládaná doba výstavby

30 měsíců – 11/2016 – 04/2019

Náklady stavby

44,777 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

Dotace PPO III. Etapa, spoluúčast města

Místo stavby

Město Pohořelice

publikováno 19. září 2016, 13:07