Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše

Název stavby

Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše

Stručný popis

Ochrana zástavby pomocí železobetonové tenkostěnné zídky v kombinaci s mobilním hrazením, podzemní těsnící stěna z Larsen, vybudování železobetonové hradidlové komory na kanalizační síti, odstranění stromořadí a nová výsadba, nový chodník

Předpokládaná doba výstavby

červenec 2016 až září 2017

Náklady stavby

12,7 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

Dotace PPO III.

Místo stavby

Přerov

publikováno 19. září 2016, 12:57