Stavidla na Malé Bečvě – Troubky – oprava

Název stavby

Stavidla na Malé Bečvě – Troubky – oprava

Stručný popis

Rekonstrukce technologie stavidlových uzávěrů.

Předpokládaná doba výstavby

srpen 2016 až září 2016

Náklady stavby

458.480 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Stavidlový objekt na Malé Bečvě – Troubky

publikováno 19. září 2016, 12:57