Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 - 55,850 - oprava opěrných zdí

Název stavby

Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 - 55,850 - oprava opěrných zdí

Stručný popis

Jedná se o provedení opravy dobových škod toku Svitava v km 55,720 – 55,850, což zahrnuje opravu kamenných opěrných zdí, zpevnění základů opěrných zdí, opravu okapní římsy a opevnění břehu kamennou rovnaninou. Oprava opěrných zdí bude spočívat ve vyškrábání spár a jejich přespárování spárovací maltou, a to v celé ploše zdiva do hl. 70 mm. Stávající základové patky budou předezděny novým železobetonovým základem. Nad základem bude vytvořena betonová dozdívka chránící spolu s dozděnými břehy a patkou nejnamáhavější úroveň kolísání hladiny. Dále bude v úsecích chybějícího zdiva odbourána část zdiva narušeného a stávající zdi budou dozděny lomovým kamenem na cementovou maltu. Lícní plocha kamenů bude urovnána.

Opravou dojde k zajištění stability, řádné funkce a prodloužení životnosti břehového opevnění.

Předpokládaná doba výstavby

8 – 11/2016

Náklady stavby

5 604 369 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Vodní tok Svitava, městys Svitávka, k. ú. Svitávka

publikováno 19. září 2016, 12:57