Svratka, VDNM-Uherčice, ř. km 7,920- 14,040 - dosypání OH

Název stavby 

Svratka, VDNM-Uherčice, ř. km 7,920-
14,040 - dosypání OH

Stručný popis  Dosypání ochranných hrází řeky Svratky a
Šatavy na projektovanou a kolaudovanou
niveletu o celkové délce 8,652 km.

Předpokládaná doba výstavby  srpen 2016 až prosinec 2016

Náklady stavby  3,1 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování  vlastní zdroje

Místo stavby  Svratka Nové Mlýny- Uherčice
publikováno 19. září 2016, 13:05