VD Bystřička – revize a oprava šoupátek spodních výpustí

Název stavby

VD Bystřička, revize a oprava šoupátek spodních výpustí vč. možné výměny SV

Stručný popis

Kompletní výměna spodních výpustí , včetně přesunu ovládání výpustí z horního patra věže na novou plošinu nad výpustmi.

Předpokládaná doba výstavby

Listopad 2015 až červen 2016

Náklady stavby

3,188 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Vodní dílo Bystřička

publikováno 1. dubna 2016, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 15:44