VD Jevišovice, oprava koryta pod VD

Název stavby

VD Jevišovice, oprava koryta pod VD

Stručný popis

Jedná se o opravu koryta toku Jevišovka pod hrází vodního díla Jevišovice po povodni
z roku 2014 – oprava poškozené kamenné dlažby a nábřežních zdí, demolice a následné znovuvybudování betonového skluzu, oprava zaústění koryta bezpečnostního přelivu.

Opravou dojde k zajištění stability
a k zachování dobrých odtokových poměrů
v lokalitě.

Předpokládaná doba výstavby

9 - 12/2016

Náklady stavby – předpokládané

2 199 107 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Vodní tok Jevišovka, ř. km 53,905 – 54,077, pod VD Jevišovice, k. ú. Jevišovice

publikováno 19. září 2016, 12:53