VD Karolínka – šachtový přeliv, oprava spár

Název stavby

VD Karolínka, šachtový přeliv, oprava spár

Stručný popis

Odstranění náletové vegetace ze spár a dříku šachtového přelivu a oprava poškozeného povrchu objektu včetně ošetření obnažené armatury s cílem zvýšení bezpečnosti přelivu a zamezení dalšího poškození.

Předpokládaná doba výstavby

říjen 2015 až srpen 2016

Náklady stavby

189.726 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

VD Karolinka

publikováno 1. dubna 2015, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 15:50