VD Vír I – oprava spodních výpustí

Název stavby

VD Vír I – oprava spodních výpustí

Stručný popis

Provedení opravy uzávěrů, spočívající zejména v demontáži, opravě a zpětné montáži klapkových uzávěrů DN 1800 včetně výměny servopohonů, v opravě potrubních přechodů DN 1800/DN 1400, ve výměně šoupátek DN 200 na odkalovacím potrubí, dále bude provedena demontáž, oprava
a zpětná montáž rozstřikovacích uzávěrů DN 1400 včetně výměny servopohonů. Na pravém rozstřikovacím uzávěru bude provedena oprava kavitační eroze v prostoru před čelním těsněním.

Opravou dojde ke zvýšení provozní spolehlivosti spodních výpustí a jejich uzávěrových zařízení.

Předpokládaná doba výstavby

5 – 12/2016

Náklady stavby

3 788 800 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

Vodní dílo Vír I, strojovna spodních výpustí, k. ú. Vír

publikováno 1. dubna 2016, 12:00aktualizováno 12. září 2016, 15:48