VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby

Název stavby

VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby

Stručný popis

Zřízení náhradního přístaviště během stavby rekonstrukce koruny hráze, spočívající zejména v provedení stavby nových schodů
k přístavišti, dále lávky a pontonu. Schody budou provedeny z oceli s povrchovou úpravou pozink.

Předpokládaná doba výstavby

8 – 10/2016

Náklady stavby

1 217 493 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

k. ú. Vranov nad Dyjí, vodní dílo Vranov

publikováno 19. září 2016, 12:53