Zacharka km 0,000-2,000 a Př.01 Zacharky km 0,000-0,275 odstranění nánosů

Název stavby Zacharka km 0,000-2,000 a Př.01 Zacharky
km 0,000-0,275 odstranění nánosů
Stručný popis Oprava dlažeb a vytěžení nánosů, které jsou
nebezpečný odpad, s odvozem na
zpoplatněnou skládku.
Předpokládaná doba výstavby Říjen 2016 až prosinec 2016
Náklady stavby 817 tis. Kč bez DPH
Zdroj financování Dotace MZe
Místo stavby Kroměříž


 
 
 
 
 

publikováno 19. září 2016, 13:10