Ždánický potok, Ždánice, km 1,452 – 1,562 – rekonstrukce nábřežních zdí

Název stavby 

Ždánický potok, Ždánice, km 1,452 – 1,562 –
rekonstrukce nábřežních zdí

Stručný popis  Odstranění havarijního stavu – poškozených
zdí a dna a nahrazení konstrukcemi novými

Doba výstavby  7.7.2016 – 30.11.2016

Náklady stavby  2 458 565,84 Kč bez DPH

Zdroj financování  Vlastními zdroji
Místo stavby  Ždánice
publikováno 19. září 2016, 13:05