AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU „REALIZACE OPATŘENÍ NA BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI“

Brno, 23. srpen 2010 – V rámci projektu Realizace na Brněnské údolní nádrži nebylo zaznamenáno zhoršení jakosti vody v nádrži.

I přes nepříznivou hydrologickou situaci v povodí nad nádrží Brno a přerušení dávkování koaguantu síranu železitého kvalita vody v nádrži, zejména jezerní části, nezaznamenala zhoršení, které by vedlo k omezení rekreačního využití nádrže.

S ohledem na kvalitu v nádrži a přetrvávající rozkolísanost průtoků nebylo obnoveno dávkování koagulantu síranu železitého. Je prováděn monitoring stavu kvality vody v nádrži.

V rámci opatření „Aerace“ probíhá ze strany dodavatele ověřování zvýšení účinnosti instalovaných zařízení. V průběhu tohoto období zůstává aerační soustava v plném provozu.

Ve středu 25.8.2010 proběhne řádný kontrolní den projektu. Aktuální stav projektu byl projednán i v rámci Řídícího výboru projektu Čisté povodí Svratky na jeho jednání ve čtvrtek 19. 8. 2010, kde byl zhodnocen vývoj kvality na vodním díle Brno a projednány společné další kroky v realizaci opatření.

Partneři projektu se shodli na tom, že příští, zářijové jednání řídícího výboru uspořádají v rozšířeném složení, do kterého budou přizváni i zástupci krajů Vysočina a Pardubického. Na přelomu září a října uspořádají partneři projektu společně také besedu pro veřejnost, kde zájemce z řad široké veřejnosti seznámí s dosud realizovanými opatřeními a průběžnými výsledky projektu.

Bc. Eva Grodová

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s. p.

Tel.: 541 637 390

E-mail: grodova@pmo.

publikováno 23. srpna 2010, 10:43