Hladiny řek v povodí Moravy jsou výrazně pod normálem

 

Hladiny toků v povodí Dyje a Moravy byly v průběhu týdne převážně setrvalé, nebo rozkolísané. Na tocích v povodí Bečvy, na Moravě a Dyji byla z počátku týdne tendence spíše vzestupná vlivem srážek, poté klesající. Celkové rozdíly hladin v povodí Moravy a Dyje se v uplynulém týdnu pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -12 cm do +8 cm. Celkově nejmenší vodnost byla dosažena na Křetínce, kde hladina klesla za poslední týden o 7 cm.

 

Týdenní průměry v povodí Moravy a Dyje byly v porovnání s dlouhodobými hodnotami pro březen většinou v poměrně širokém rozpětí od 15 do 100%. Větší hodnoty vykazovaly Desná a Vsetínská Bečva (105 – 150 % dlouhodobého průtoku pro měsíc březen). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici teklo průměrně 62% dlouhodobého měsíčního průměru a Dyjí v Ladné 18%.

 

Hladiny většiny řek jsou aktuálně pod normálem. Hladiny jsou ve srovnání s dlouhodobými průměry nízko především na jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji. Méně než 10% dlouhodobého měsíčního průtoku teče Litavou v Brankovicích. Pod hranicí sucha je Olšava v Uherském Brodě, Velička ve Strážnici, Jevišovka v Božicích, Balinka v Balinách. Dřevnicí ve Zlíně teče aktuálně 22% dlouhodobého měsíčního průměru, Svratkou ve Veverské Bítýšce 20%, Oslavou v Oslavanech 21%. Vsetínská Bečva v Jarcové je na 23%, Romže ve Stražisku na 22% a Třebůvkou v Lošticích 22%. Moravou teče v Olomouci 57%, ve Spytihněvi 39% a ve Strážnici 41% dlouhodobého měsíčního průtoku. Bečva v profilu Dluhonice má 33%, Dyje ve Trávním Dvoře na 26%.

 

V úterý 28. 3. a ve středu 29. 3. bylo z VD Nové Mlýny puštěno cca 98 m³/s pro potřeby povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Díky zvýšení odtoku z nádrže vodohospodáři dodali přímo do obory odhadem téměř 1 mil. m³ vody. Opatření vedlo k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha. Obdobnou manipulaci vodohospodáři provedli naposledy před 19 lety.

 

V současné době dochází u většiny nádrží k plnění uvolněných zásobních prostor, abychom mohli zajistit minimální průtoky pod vodními díly a odběry surové vody v případě dlouhodobého sucha. V tomto ohledu je namístě přirovnání k zahrádkářům, kteří také plní nádrže tak, aby v době sucha mohli využívat nashromážděné zásoby vody k zalévání úrody. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice a VD Vír platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 59 % (Letovice), 79 % (Koryčany) až po 100%. Zásobní prostory jsou plné nebo téměř plné v Nových Mlýnech, Mostišti, Hubenovu, Fryštáku, Luhačovicích, Boskovicích a Karolínce. Na všech vodních dílech zajišťujeme odtoky dle platných manipulačních řádů.

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce v povodí Moravy a Dyje k 20. 3. 2017 činil cca 24,1 mil. m³. V první polovině února přitom zásoby vody ve sněhu činily 730 mil. m³. Aktuálně tedy v povodí zbývají necelá 4% zásob vody ve sněhu z celkového odhadovaného množství z 8. února.

 

U povrchových vod neočekáváme v následujících dnech žádné výrazné změny, hladiny tak zůstanou nadále setrvalé nebo zvolna klesající. U horských toků se může projevit rozkolísání vlivem odtávání sněhové pokrývky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. března 2017, 09:12aktualizováno 31. března 2017, 09:15 štítky: sucho, hydrologická situace,