Hráz vodního díla Karolinka projde téměř roční rekonstrukcí

Vítězem výběrového řízení na rekonstrukci hráze vodního díla Karolinka se stala stavební firma Eurovia CS. Stavbu za 94,5 miliónu korun financuje dotace Ministerstva zemědělství a plánovaný termín dokončení je září 2013. Akci připravil správce přehrady na základě průzkumů a zhodnocení stavu vodního díla. Kvůli zásobování 60 až 80 tisíc lidí pitnou vodou se práce uskuteční při snížené hladině a nádrž tak nebude zcela vypuštěna.

VSETÍN – Plánovanou rekonstrukci hráze a odpadní štoly na vodním díle Karolinka zajistí stavební firma Eurovia CS, a.s. Zvítězila ve druhém kole výběrového řízení před třemi konkurenty s výslednou cenou 94,5 miliónu Kč. Podstatnou část nákladů má pokrýt dotace z Ministerstva zemědělství, zhruba desetina této částky připadá na státní podnik Povodí Moravy. „Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v uplynulém týdnu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Karolinka je vodárenskou nádrží, která zásobuje pitnou vodou asi 60 až 80 tisíc lidí na Vsetínsku a Vlársku. Její úplné vypuštění proto není možné a práce se uskuteční při snížené hladině, která dovoluje odběr surové vody pro úpravnu vody Stanovnice.

Základní informace o rekonstrukci hráze VD Karolinka

Název stavby:

VD Karolinka – rekonstrukce hráze

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Cena díla: 94,5 miliónu Kč

Zahájení výstavby: 2012

Ukončení výstavby: 2013

Dlouhou dobu od záměru k realizaci akce způsobilo časově náročné řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kam podala po prvním kole podnět jedna z neúspěšných firem. Rozhodnutí úřadu obdržel investor ve středu 17. října. „Nyní ještě čekáme na rozhodnutí o financování stavby, což je podmínkou pro účinnost smlouvy o dílo,“ upřesnil technicko-provozní ředitel podniku Mojmír Pehal s tím, že ihned poté zahájí vítězná firma vlastní stavbu.

Stavbu na Karolince, která se týká hráze a odpadní štoly, připravil správce přehrady na základě zhodnocení stavu hráze a provedených průzkumů. Prokázaly nekázeň zhotovitele při výstavbě díla, což by mohlo v budoucnu přinést zvýšené průsaky tělesem hráze. Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci mezipatra odpadní štoly a kolenového vtoku do odpadní štoly, dále provedení těsnicí clony zemní hráze i rekonstrukci koruny hráze včetně vozovky.Vypracovaná projektová dokumentace počítá se zajištěním současných standardů, tedy bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny.

Oprava hráze si však i přes zjištěné skutečnosti nevyžádá vypuštění nádrže. „Zajistili jsme již dříve základní kroky pro zvýšení bezpečnosti díla, například drenážní systém na vzdušném líci hráze,“ připomněl vedoucí útvaru provozu a technicko-bezpečnostního dohledu Povodí Moravy, s.p. Vlastimil Krejčí. Kvůli rekonstrukci pak vodohospodáři sníží hladinu asi o 8,5 metru oproti současnému stavu.

„Po opravě těsnící clony začneme pozvolna znovu napouštět tak, abychom mohli průběžně sledovat, co se děje uvnitř hráze,“ vysvětlil Vlastimil Krejčí. Cílem akce je také rekonstrukce odpadní štoly a navýšení těsnícího jádra podle aktuálních norem. Snížení průsaků přes těleso hráze má napomoci klasicky kopaná podzemní těsnicí stěna o šířce 0,6 metru z jílocementové suspenze. Vše vyvrcholí vybudováním nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu, který bude přenášet data online z Karolinky na centrální dispečink státního podniku Povodí Moravy.

Přehrada Karolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou a nachází se na severních svazích Javorníků, v údolí říčky Stanovnice. Postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků v povodí řeky Moravy. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem, v koruně má délku 391,5 metru a nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů zatopila plochu 51 hektarů. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla také instalována malá vodní elektrárna. 

publikováno 30. října 2012, 08:53 štítky: Karolinka, rekonstrukce vodního díla,