I letos Povodí Moravy vysadí 5 000 jeseterů malých

I v letošním roce se Povodí Moravy zapojuje do projektu, jehož cílem je návrat jesetera malého do moravských řek. První vysazení 3 000 ks letošních jeseterů velikosti cca 5 - 10 cm do vod řeky Moravy se uskuteční nedaleko Moravské Nové Vsi. Tentokrát budou ryby vypuštěny ze člunu plujícího po řece Moravě.

Do řeky Moravy poputují mláďata jesetera malého, která se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni. Vlastní vysazení ryb zajistí vedoucího projektu „Life Sterlet“ DI Thomas Friedrich z Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. „Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat“, říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Do návratu chráněného druhu správce toku investuje celkem 18 000 Eur.

Státní podnik Povodí Moravy se tak i letos zapojil do projektu LIFE Sterlet, jehož cílem je obnovení populace jesetera malého (Acipenser ruthenus) v rakouském úseku Dunaje a jeho přítocích Moravě a Dyji. Během projektu je každoročně vysazeno 5 000 juvenilních jedinců. V prvním roce bylo symbolicky vysazeno přibližně 200 jeseterů malých, naplno se projekt rozjel v loňském roce, kdy vodohospodáři vysadili 5 000 kusů této chráněné ryby. Další jeseteři v počtu cca 2 000 poputují do řek Moravy a Dyje v podzimním terminu. Do vysazení dorostou do délky 15 cm i více. Celkem projekt trvá pět let, během kterých vodohospodáři vypustí do řek 25 000 jeseteřích jedinců.

Od roku 2018 probíhá monitoring vysazených ryb. Cílem projektu je po šesti letech vytvořit reprodukce schopné hejno cca 2 000 jedinců v oblasti. Partnery projektu jsou Univerzita BOKU Wien, město Vídeň, Institut zoologie Slovenské akademie věd a řada sponzorů z vodohospodářské oblasti a rybářských spolků a sdružení.

V první fázi byla část ryb označena pasivními monitorovacími značkami, které umožnují identifikovat konkrétního jedince. Pro posouzení úspěšnosti projektu je ale nutné provést monitoring nejen na úsecích vysazovaní ale i na cele řece Moravě až po soutok s Dunajem i na Dunaji samém. Z důvodu takto rozsáhlého monitoringu budou první ucelené informace o jeseteří populaci známé až v průběhu příštího roku. Doufáme, že už i dříve budou přicházet zprávy o dílčím zachycení výskytu jesetera,“ věří Gargulák. Vzhledem k době, která uplynula od prvního vysazení, je možné v brzké době předpokládat první zprávy o této zákonem chráněném rybě od rybářů, kteří po chycení jesetera malého vypustí zpět do řeky.

Info pro média: Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 10.30. Dovolujeme si Vás pozvat na tuto nevšední akci. Konec předpokládáme mezi 12.00 – 12.30. Účast nahlašte do 27. 6. na adresu chmelar@pmo.cz. Obratem Vám zašlu informace o přesné poloze místa, kde se akce uskuteční.

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

1) Rybu změřte a vyfotografujte.

2) Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.

3) Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.

4) Rybu co nejrychleji a nejšetrněji pusťte zpět do vody, jedná se o zákonem chráněného živočicha.

5)  Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. června 2018, 13:02aktualizováno 28. června 2018, 08:11 štítky: jeseter, jeseter malý,