Ichtyologický monitoring na vodním díle vír i 

Bystřice nad Pernštejnem, 23. července 2010 – V posledním červencovém týdnu proběhne na vodním díle Vír I rozšířený ichtyologický monitoring.

V rámci výzkumného projektu „Hybridní zóny v pelagiále nádrží: faktory zodpovědné za lokální dominanci mezidruhových hybridů perlooček rodu Daphnia“ se sleduje prostorová distribuce a druhové složení planktonofágních ryb ve vodním díle. Součástí monitoringu je i celkový vývoj obsádky nádrže.

Monitoring bude proveden pomocí různých metod odlovu ryb i sledováním migrace ryb echolokačními přístroji.

Ichtyologický monitoring bude proveden pracovníky Biologického centra AV ČR, v.v.i z Českých Budějovic.

Během ichtyologického monitoringu se budou po nádrži pohybovat 4 výzkumná plavidla obsluhovaná rovněž pracovníky Biologického centra AV ČR.

Bc. Eva Grodová

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s. p.

Tel.: 541 637 390

E-mail: grodova@pmo.cz

publikováno 23. července 2010, 08:17