IX. ročník soutěže Voda štětcem a básní

Zapojte se do soutěže pro děti do 15 let. Díla můžete posílat do konce března 2014.

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005. 

Téma letošního ročníku soutěže: Království vody

Komu je soutěž určena:

dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí

žákům ZUŠ, ZŠ a MŠ na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy, opět v souladu se stanovenou věkovou hranicí

Věkové kategorie:

Kategorie „školčat“: do 6 let

1. kategorie: do 8 let

2. kategorie: do 11 let

3. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. listopad 2013

termín ukončení: 31. březen 2014

termín vyhodnocení: 30. duben 2014

termín vyhlášení výsledků: 19. květen 2014

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika

maximální rozměr výkresu A2

trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části:

poezie, próza

maximální rozsah textu na stranu formátu A4

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

věk, kategorie

název díla

technika

adresa trvalého bydliště

adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO

kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222

e-mail: frybortova@pmo.cz

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

v podnikovém Zpravodaji v roce 2014

na internetových stránkách www.pmo.cz

Důležitá upozornění:

práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům a budou dále využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s.p., případně budou doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích

Povodí Moravy, s.p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.)

Ocenění vítězů:

Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, který jim bude doručen na adresu školy, kterou navštěvují, případně na adresu trvalého bydliště. 

publikováno 14. listopadu 2013, 08:00aktualizováno 14. listopadu 2013, 08:03 štítky: Voda štětcem a básní, soutěž pro děti, výtvarná,