Luhačovická nádrž se postupně plní, čtvrtina dna je už pod vodou

Vodohospodáři napouštějí Luhačovickou nádrž. Díky příznivému počasí je už patrná vodní hladina. Bez vody byla přehrada kvůli těžbě sedimentů, z nichž se uvolňovaly živiny pro sinice. Jejich každoroční masivní výskyt pak výrazně omezoval možnosti rekreace a pobytu u vody. Zhruba čtvrtina dna je pokryta vodou, ale další vývoj závisí na hydrologické situaci a srážkách.

LUHAČOVICE – Státní podnik Povodí Moravy zahájil v uplynulých dnech napouštění Luhačovické nádrže. Nebrání mu už ani sanační práce na levobřežním sesuvu, které podnik plánuje dokončit v závěru měsíce června. V nádrži jsou nyní zhruba tři metry vody na čtvrtině dna. „V uplynulých dnech přitékalo do přehrady až 100 litrů vody za vteřinu. My musíme zajistit minimální průtok pod přehradou a proto vypouštíme za vteřinu deset litrů a vše nad touto hodnotou zde zadržujeme,“ řekl vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy, s.p. Marek Viskot. 

Termín plného napuštění nádrže však podle něj závisí zcela na hydrologické situaci a budoucím vývoji srážek. Už v těchto dnech je ale patrné, že se Luhačovická přehrada úspěšně plní. Práce na levobřežním sesuvu poblíž hráze také významně pokročily a jsou před dokončením. „Zbývá pouze dodělat horní, pohledovou vrstvu, na kterou navezeme říční kamenivo“, dodal vedoucí provozního střediska Uherské Hradiště (závod Střední Morava, Povodí Moravy, s.p.) Martin Zábrana.

Těžba sedimentů z vodní nádrže Luhačovice skončila závěrem února. Nákladní auta odtud odvezla od poloviny listopadu 2010 více než 295 tisíc m3 materiálu. Hloubka těžby byla proměnlivá a pohybovala se v závislosti na únosném podloží od 50 centimetrů až do tří a půl metru. Z analýz přitom vyplynulo, že zárodky sinic se vyskytovaly v hloubce asi 15 centimetrů. Na kvalitě zbylých nánosů se také pozitivně projevily dvě zimní sezóny, během nichž byla nádrž bez vody a půda tak dostala dvě ozdravné kůry v podobě mrazu. Celková cena díla dosáhla 125 milionů Kč bez DPH.

Základní fakta o čištění vodní nádrže Luhačovice:

Zahájení vypouštění nádrže: září 2010

Zahájení těžby: 18. listopadu 2010

Jak dlouho byla nádrž bez vody: 15 měsíců

Délka trvání těžby: 11 měsíců

Odtěženo bylo: 295 tisíc m3 nánosů

Náklady: 125 milionů Kč bez DPH

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy, s.p.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Spolu s vyčištěním nádrže se podařilo vyřešit i další podstatný problém, protože obce na přítoku už nebudou pouštět do přehrady vodu s živinami. Obce Dolní a Horní Lhota, Sehradice a Slopné loni v červnu spustily kvalitní systém čištění odpadních vod za téměř 286 milionů korun a lze tudíž předpokládat, že vyčištění přehrady bude mít dlouhodobý efekt. Stavbu obecních kanalizací finančně podpořil i Zlínský kraj, který na ni uvolnil částku více než 30 milionů korun.

Čištění luhačovické nádrže provázelo několik dalších komplikací. Přestože se podařilo odtěžit původně plánovaných 235 tisíc m3 nánosů v rekordním čase šesti měsíců, těžbu přerušilo několik nepředvídatelných událostí. V průběhu stavby se ukázalo, že je nutno odtěžit větší množství sedimentu, než se předpokládalo. 

Těžba tak po loňské prázdninové přestávce, kterou si vyžádaly okolní obce, mohla pokračovat až koncem října 2011. Nádrž se totiž v létě po přívalové vlně zaplnila vodou. Stavebníci proto museli počkat na odvodnění dna, které by udrželo těžké stroje. Dodavatel pak následně kvůli teplé zimě mohl začít naplno pracovat až během ledna, kdy udeřily silné mrazy.

publikováno 8. června 2012, 15:46aktualizováno 11. června 2012, 07:34 štítky: luhačovická přehrada, sinice,