Oprava bezpečnostního přelivu Kudlovské nádrže se letos odkládá

Bezpečnostní přeliv nádrže Zlín (Kudlovská nádrž) se letos nedočká plánované opravy. Nutnému snížení hladiny totiž brání vlastník plovoucí restaurační lodě, který nehodlá zajistit svůj majetek před poškozením a celou akci tím umožnit. Vzhledem k technologii stavby ji proto už není možné do konce roku provést.

ZLÍN – Plánovaná oprava bezpečnostního přelivu malé vodní nádrže ve Zlíně se letos neuskuteční. Brání tomu vlastník plovoucí restaurace na hladině. I přes platné vodoprávní rozhodnutí snížit hladinu o 2,89 metru totiž není ochoten svůj majetek patřičně zajistit a tuto manipulaci tak umožnit. „Vzhledem k technickému řešení stavby a nutnosti dodržení technologických postupů již není možné opravu letos zahájit,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Připomněl, že od jara chystaná oprava bezpečnostního přelivu Kudlovské nádrže vycházela ze závěrů technicko-bezpečnostního dohledu. Správci vodního díla jednali s vodoprávním úřadem a v květnu 2012 na něj podali žádost o mimořádnou manipulaci. Zástupci firmy provozující restauraci se projednávání zúčastnili také. Rozhodnutí je pravomocné od konce letošního srpna, přičemž snižování hladiny o 2,89 m pod kótu stálého nadržení mělo začít 15. září. Odvolání firmy proti vodoprávnímu rozhodnutí přitom Krajský úřad Zlínského kraje zamítl.

„Vzhledem k neplnění našich podmínek, které jsme v dané věci vydali (mimo jiné tedy v případě potřeby odstranit plovoucí zařízení z prostoru nádrže), nemůžeme letos opravu bezpečnostního přelivu zahájit a provést,“ doplnil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Nádrž Zlín neboli Kudlovská nádrž se nachází v centru krajského města. Vodní dílo vzniklo v letech 1931 – 1932 na Kudlovském potoce jako zdroj požární vody pro město Zlín a také sloužilo k napájení městských kašen. Stavba současně vyřešila převedení komunikace přes hluboké údolí Kudlovského potoka. Ve městě pak plní zejména estetickou funkci. Plovoucí restaurace je na hladině nádrže od roku 2004.

publikováno 10. října 2012, 06:40aktualizováno 10. října 2012, 07:41 štítky: kudlovská nádrž, oprava,