Oprava koruny hráze na Vranově se posouvá zatím o jeden rok

Uzavření koruny hráze vodního díla Vranov během dvou letních sezón kvůli plánovaným opravám se zatím o rok odkládá. Předpokládané náklady mají dosáhnout asi 90 milionů korun, chybí však vypsaný dotační titul, z něhož by se peníze čerpaly.

VRANOV NAD DYJÍ – Připravovaná kompletní rekonstrukce koruny hráze vodního díla Vranov včetně průzkumu a jeřábové dráhy se odkládá zatím o jeden rok. Pravděpodobný začátek prací je tak nyní na podzim roku 2014. „Důvodem posunu termínu celé této rekonstrukce je nedostatek finančních prostředků. Počítali jsme s vypsáním dotačního titulu, ale k tomu zatím nedošlo,” vysvětlil odklad této téměř tříleté stavební akce generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že náklady dosáhnou asi 90 milionů Kč.

Přechod přes korunu hráze, která by jinak byla zcela uzavřena pro automobilovou i pěší dopravu, tak bude podle něj možný nejen v letních sezóně 2013, ale i 2014. Projekt totiž původně počítal s ukončením oprav v květnu roku 2016 a tím i omezením turistů ve dvou sezónách na Vranovské nádrži. Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. „Výsledky prohlídky z roku 2011 konstatovaly nutnou zásadní opravu, při níž stavbaři nahradí celou železobetonovou mostní konstrukci,” doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Základní informace:

Předpokládané zahájení akce: podzim 2014

Předpokládané ukončení akce: květen 2017

Projekt: VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Odhad nákladů: 90 milionů Kč bez DPH

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou mají projít i betonové plochy pod jeřábovou dráhou, osvětlení na koruně a také poškozené sanované plochy z roku 2005. Hráz vranovské nádrže totiž prošla v letech 2003 až 2005 tříetapovými opravami povrchu návodního i vzdušného líce a generálku na současné standardy nyní absolvuje po téměř 80 letech i její koruna.

Projekt počítá se samostatnými stavebními objekty, mezi nimiž je mimo jiné postupné odstranění všech konstrukcí přemostění přelivů a betonáž nových, odstranění vozovky včetně izolací nebo osazení nových kabelových tras. Nechybí ani doplnění nových osvětlovacích stožárů nebo nového zábradlí z prefabrikovaných dílců.

Aktuální informace o stavu projektu M00235 Vranovská Dyje

Rozsáhlý projekt „Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji“ (Vranovská Dyje) zahrnuje část studijní a část realizační. Projekt je kofinancován z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česko 2007 – 2013 z prioritní osy 2 oblasti 2.2 Životní prostředí a prevence rizik. Stěžejní pro studijní část je připravovaná studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov, doplněná pilotním ověřením účinnosti aerace a sběru biomasy speciálními plavidly. Realizační část přináší technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění, doplnění sítě měřících stanic a v neposlední řadě pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky Dyje. Dopady projektu budou mít pozitívní vliv nejen na vlastní VD Vranov, ale i na VD Znojmo a na VD Nové Mlýny a na celou Dyji. Projekt se úspěšně rozvíjí, daří se postupně startovat jeho části. V současné době probíhá monitoring mrtvého dřeva v úseku VD Zrano – VD Znojmo. V hraniční části tohoto useku je rovněž rakouskou stranou ve spolupráci s PM,s.p. zpracovávána studie zprůchodnění Dyje pro ryby a další vodní živočichy. Pro zbývající části projektu jsou postupně vypisována výběrová řízení. Projekt končí prosinci příštího roku.

Vodní nádrž Vranov leží na řece Dyji s dalším významným přítokem Želetavkou. Byla uvedena do provozu v roce 1934 a patří tak k nejstarším nádržím v povodí. Její rozsáhlá zatopená plocha představuje asi 760 hektarů, což je třikrát více než Brněnská přehrada. Hráz je betonová gravitační, v koruně má délku 290 metrů, šířku sedm a výšku 47 metrů nad terénem. Celkový objem nádrže přesahuje 133 milionů metrů krychlových. Plocha povodí nad nádrží odpovídá 2216 km2, z čehož polovina leží na území Rakouska.

Mezi funkce vodního díla Vranov patří nadlepšení průtoků v Dyji, odběr pro závlahy, snížení povodní, výroba elektrické energie, rekreace a rybaření. Vodárenská akciová společnost odebírá z nádrže surovou vodu pro úpravu na pitné účely. Vranovská nádrž patří rovněž k vyhledávaným rekreačním lokalitám, na jejichž březích a v blízkém okolí se nachází nejen velké objekty, ale i několik tisíc soukromých chat.

publikováno 19. září 2013, 12:00aktualizováno 19. září 2013, 12:46 štítky: Vranov, rekonstrukce vodního díla, oprava hráze,