Plumlovská přehrada: rychle se blížíme k cíli rekonstrukce

PLUMLOV – Rozsáhlé práce na Plumlovské přehradě patří dnes mezi nejnáročnější vodohospodářské akce v České republice. A určitě také mezi nejsledovanější. Od Plumlovské přehrady lidé nečekají jen účinnou ochranu před povodněmi. Na kvalitě vody a podmínkách ke koupání ve vodní nádrži jsou přímo závislí mnozí podnikatelé na Prostějovsku. Vždyť vodní nádrž a její okolí patří mezi nejatraktivnější lokality na Moravě.

Sdružení dodavatelských firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. v červenci už dokončuje práce na návodním líci hráze. Konkrétně stavbaři dodělávají dláždění. Celkem se musí vydláždit 7tis m2 plochy. Na koruně hráze už jsou nové základové pasy, je hotový most na pravém břehu a práce se úspěšně blíží ke konci i na typické dominantě – na věži. Celková investice do hráze činí 136 milionů korun.

V červenci pracovníci Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci se specializovanou firmou nasadili na hladinu přehrady obojživelný stroj, který znovu vysekává zavodněné dno nádrže. Zároveň jsme posekali pláž u Vrbiček, aby se rekreanti dostali k vodě. Přestože se na Plumlově stále pracuje, lidé už se tam jezdí znovu rekreovat. Hladina je prozatím napuštěná na kótě 266m.n.m., což představuje zatopenou plochu 16ha. Kvalita vody je dobrá.

Aby zůstala voda vhodná ke koupání i nadále, nainstalovali jsme po předchozích výborných zkušenostech z Brněnské přehrady na přítocích do Plumlovské nádrže srážedla fosforu. Ta budou nějaký čas suplovat nedostačující nebo zcela chybějící likvidaci živin pro sinice, tedy fosfor. Protože spolu s nádrží těsně sousedí také soustava rybníků na jejich přítocích, konkrétně Podhradský rybník a Bidelec, rozhodli jsme se srážedla dávkovat do vody i tam. V současné době běží zkušební provoz, jakmile se dávkování síranu železitého rozjede naplno, počítáme s postupným dopouštěním Plumlovské nádrže už před srážedla.

Stále více starostí nám ale momentálně dělají černé skládky v okolí nádrže. Spolupracujeme se starosty obcí a snažíme se černé skládky likvidovat. Je to ale běh na dlouhou trať. Stejně, jako snaha o to, aby všechny obce na přítocích do nádrže měly už konečně své čistírny odpadních vod. A aby žádná z nemovitostí podél břehů nevypouštěla do vody splašky. Jak opakovaně na veřejnosti upozorňuje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík: „O tom, zda nakonec nádrže zůstanou i v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí, představitelé Olomouckého kraje i Mikroregionu Plumlovsko“.

publikováno 18. července 2013, 09:39 štítky: vodní dílo Plumlov, rekonstrukce vodního díla, Plumlov,