Povodí Moravy dokončuje optimalizaci Dolanského potoka

I v zastavěných částech obcí se dají realizovat šetrné opravy vodního toku a využít moderní prvky. Příkladem je optimalizace Dolanského potoka v Dolanech na Olomoucku, ve kterém Povodí Moravy, s. p. odtěžilo nánosy a vytvořilo kynetu, ve které se bude koncentrovat průtok při nižších stavech. Práce trvaly čtyři měsíce a přišly na přibližně 2,5 mil. Kč.

V květnu 2018 zahájilo Povodí Moravy, s. p. tzv. optimalizaci vodního toku Dolanský potok. Ta spočívala především v odtěžení nánosu, stabilizaci berem a vytvoření prostoru pro tzv. kynetu. Díky úpravám ve stávajícím korytě toku dochází při nízkých průtocích k soustředění průtoku do kynety a tím k omezení zanášení toku sedimenty. Jedná se o opatření v korytě vodního toku v intravilánu obce, kde není možné kvůli okolní zástavbě koryto potoka rozšiřovat či renaturalizovat, nicméně zvoleným řešením úpravy koryta toku je podpořena snaha přiblížit se přírodnímu stavu, který eliminuje pravidelné zanášení koryta vodního toku usazeninami a zároveň umožní snadnější údržbu vodního toku díky zpevněným bermám.

Optimalizace Dolanského potoka proběhla jak v úseku s opěrnými zdmi, tak v úseku s lichoběžníkovým profilem koryta, kde se nachází soustava čtyř stupňů s vývary. I ty byly v rámci celé akce vyčištěny od sedimentů. Poškozená dlažba byla opravena doplněním chybějících kamenů a přespárováním.

Stavební akce s názvem „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku“ se uskutečnila v rámci dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ se spoluúčastí Povodí Moravy, s. p.

Ve stejném duchu – vytvoření kynety ve stávajícím korytě toku, pomocí níž dochází při nízkých stavech k soustředění průtoku a tím k omezení zanášení toku sedimenty – byla v roce 2017 realizována např. optimalizace koryta vodního toku Blata v Senici na Hané, nebo toku Mřenka v obci Palačov.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 24. srpna 2018, 10:13aktualizováno 27. srpna 2018, 13:09 štítky: Dolanský potok, kyneta, optimalizace,