Povodí Moravy opraví hráz Podhradského rybníka

Povodí Moravy, s.p. připravuje opravu hráze Podhradského rybníka. Ta je v nevyhovujícím stavu a objevují se v ní průsaky vody. Protože by se situace mohla v zimních měsících zhoršit, vodohospodáři rybník ještě před prvními mrazy vypustili.

PLUMLOV – Problémy na Podhradském rybníku zřejmě způsobuje nestabilní základová konstrukce historické stavby, která se v minulosti neodstranila a zůstala součástí tělesa hráze. Údajně se jedná o přívodní kanál pro bývalou pilu, kterým byla voda vedena přímo napříč hrází. „Domníváme se, že při likvidaci tohoto kanálu nebylo místo dostatečně sanováno,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. 

Povodí Moravy proto zadalo geofyzikální průzkum, který odhalí materiálové složení, nehomogenity a případné problémy v materiálech hrázového tělesa. Na průzkum naváže projekční příprava sanace hráze, která bude hotová do února roku 2013. Na základě takto navržených opatření pak vodohospodáři zahájí samotnou rekonstrukci hráze. „V současné době jednáme o možném vykoupení objektu U Sandokana, čímž by se nám otevřela možnost optimální a kvalitní sanace hráze až do úrovně základové spáry,“ informoval generální ředitel.

Vypouštění Podhradského rybníka začalo v listopadu a zároveň rybáři z Povodí Moravy odlovili rybí obsádku. „Na akci dohlížel biologický dozor a transfery živočichů provedla externí firma pod vedením herpetologa Ivana Zwacha,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Vypuštění rybníka a jeho vymrznutí bude mít navíc pozitivní vliv na boj proti sinicím, které se v něm objevily na konci léta. Jeho opětovné napouštění pak Povodí Moravy, s.p. už nově spojí s dávkováním látek pro vysrážení fosforu na přítocích do rybníka. „Projekt přípravy osazení těchto opatření je v současné chvíli zadáván pod názvem Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov,“ připomněl David Fína.

Od začátku roku vodohospodáři pravidelně monitorují kvalitu vody v řekách na přítocích. Podle výsledků je nejhorší situace v Hloučele, Kleštínku a Roudníku. Vedle těchto dominantních zdrojů mají vliv na špatný stav vody také jednotlivá vyústění kanalizací, která výrazně zhoršují kvalitu vodního prostředí a podporují narůstání sinic. Proto bude spolu s Podhradským rybníkem stejným způsobem řešen i rybník Bidelec a v neposlední řadě Plumlovská přehrada. „Tato opatření jsou jakýmsi zástupným řešením do doby, než budou na přítocích vybudovány kvalitní čističky odpadních vod,“ uzavřel vedoucí provozu Přerov (Povodí Moravy, s.p.) David Čížek. 

publikováno 9. listopadu 2012, 12:48aktualizováno 26. listopadu 2012, 13:12 štítky: Podhradský rybník, Plumlov, oprava hráze,