Povodí Moravy pokračuje s likvidací povodňových škod

Na Přerovsku pokračuje na řece Moravě postupná likvidace povodňových škod z roku 2010. Mimo tyto akce stavbaři souběžně těží nánosy a čistí koryta i v dalších lokalitách, například na drobných vodních tocích Deštná, Trávnička nebo Bystřička.

LOBODICE (okr. Přerov) – Státní podnik Povodí Moravy pokračuje se svými dodavateli v odstraňování povodňových škod z roku 2010. Opravami tak prochází pravobřežní hráze na řece Moravě mezi Cvrčovem a Lobodicemi a dále v úseku Tovačov – Věrovany. Stavbaři nyní kompletně odtěžili na prvně jmenovaném úseku hrázové těleso pod úroveň terénu, kde pak v místech zjištěných průsaků zhutní základovou spáru a dostaví odtěženou hráz.

„Hrubá část tohoto stavebního objektu je již hotová,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Stavba podle něj odhalila základní nedostatky původní hráze, mimo jiné příčnou štěrkopískovou žílu, která procházela napříč celým tělesem hráze. Dalším problémem, který způsoboval povodňové výrony, byla dvě příčná betonová potrubí, kterým chybělo dostatečné zaslepení při ukončení jejich provozu.

Pracovníci podniku dále provádí souběžné akce a těžbu nánosů na drobných vodních tocích, které mají zvýšit jejich kapacitu. Jedná se o Deštnou v Třebčíně, Trávničku ve Skalce a Bystřičku v Bystřici pod Hostýnem. „Aktuálně byla dokončena první etapa čištění shybky vodního toku Splavská u Tovačova,“ doplnil vedoucí provozu Přerov David Čížek. Z dalších akcí připomněl opravu břehu Bystřičky v obci Křtomil s vlastní mechanizací, která se uskutečnila na žádost obce a s jejím výrazným podílem na úhradě finančních nákladů.

Pokračování obnovy koryt vodních toků po povodni z roku 2010 bylo v roce 2011 jednou z hlavních priorit státního podniku Povodí Moravy. Po provedené transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí počátkem loňského roku, byly tyto práce rozšířeny na vodní toky, které byly dříve ve správě této organizace. Na těchto tocích byly také realizovány opravy z následků povodně z roku 2009. Cílem příslušných podprogramů 229 116 a 229 117 byly opravy opevnění korytvodních toků včetně vodohospodářských objektů a obnovení průtočných profilů, tedy odstranění nánosů v korytech vodních toků.

Z povodňových škod roku 2009 byly v loňském roce realizovány akce bývalé ZVHS v pěti lokalitách v celkovém objemu 4,5 miliónu korun. Z povodňových škod, vzniklých po povodních z roku 2010, se jednalo především o jejich průběžné odstraňování na území závodů Uherské Hradiště a Olomouc. V roce 2011 byly odstraněny povodňové škody v celkovém objemu asi 38,9 miliónuKč, z toho objem vlastních prostředků činil 5,8 miliónu korun.

publikováno 11. dubna 2012, 09:04 štítky: povodňové škody, ochrana před povodněmi,