Povodí Moravy pokračuje v postupných opravách koryta řeky Desné, které poškodily v letech 2007 a 2010 extrémní srážky

Koryto řeky Desné, poškozené při extrémních srážkách v letech 2007 a 2010, se dočká postupné opravy. Škody v souhrnu s tokem Hučivé Desné dosáhly 37,6 milionu korun, nelze je však hradit z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy proto musí k likvidaci škod využívat vlastní prostředky a na harmonogramu prací se domlouvá na společných pochůzkách se starosty příslušných obcí.

ŠUMPERK – Povodí Moravy, s.p. postupně opravuje koryto řeky Desné, poničené při povodních v letech 2007 a 2010. Odstraňování těchto škod, které v souhrnu s tokem Hučivé Desné dosáhly 37,6 milionu Kč, však podle pravidel Ministerstva zemědělství nelze hradit z dotačních titulů. Potřebné opravy jsou však projektově zpracovány a podnik využívá k jejich financování vlastní prostředky. „Řeka Desná je pro nás v rámci financování z vlastních zdrojů prioritní oblastí,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. 

Kvůli značnému objemu potřebných financí je proto podle něj nutno řešit opravy a odstraňování škod postupně a s ohledem na naléhavost požadavků jednotlivých obcí. V roce 2010 dosáhla hodnota provedených oprav v korytě Desné 2,1 milionu korun, letos do června pak 3,4 milionu korun. „Nyní se starosty provádíme společné pochůzky na toku Desné a Merty, zjišťujeme priority a na základě toho stanovíme plán dalších prací,“ uzavřel ředitel Fína s tím, že v červenci začaly opravy koryta v Loučné nad Desnou a bude se dále pokračovat. 

Přehled lokalit s dosud provedenými opravami koryta řeky Desné:

V roce 2010:

- levobřežní výtrž v Loučné u Muchů

- Hučivá Desná – soutok s Desnou a mezi mosty v Aníně

- k.ú.Vikýřovice, levobřežní výtrž ulice K Desné

- oboustranné výtrže nad silničním mostem silnice Rapotín-Sobotín

- k.ú. Petrov, levobřežní výtrž Desné nad vtokem Merty

V roce 2011:

- oprava 4 ks prahů v Rejhoticích-cizí zhotovitel

- levobřežní výtrž naproti sídliště Rapotín

- pravobřežní výtrž u ČOV Velké Losiny (spolupráce s Obcí Velké Losiny, ŠPVS Šumperk)

- levobřežní výtrž v Terezíně

- koryto Desné, pravobřežní výtrž pod silničním mostem U obchodu – Rapotín (práce ztíženy kabelem společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.)

- nyní bude cizí zhotovitel zahajovat opravu stupně v Rejhoticích č.28

- provozní pracovníci zahájili opravu koryta Desné v Loučné v prostoru zámeckého parku

publikováno 15. července 2011, 11:14aktualizováno 13. ledna 2012, 15:24 štítky: Desná, ochrana před povodněmi, likvidace škod,