Povodí Moravy představuje vodní nádrž Vlachovice obyvatelům okolních obcí

Tichov a Vlachova Lhota, další dvě obce, do kterých Povodí Moravy, s.p. přijelo představit záměr výstavby vodní nádrže Vlachovice. Veřejných informační schůzí se vedle starostů a zástupců obcí účastnili také jejich obyvatelé. Ti se také měli příležitost zeptat zástupců Povodí Moravy, s.p. na vše, co je o přípravě vodního díla na Zlínsku zajímalo. Na dotazy obyvatel odpovídal tým zaměstnanců státního podniku v čele s generálním ředitelem Václavem Gargulákem.

„Přípravu tak zásadních projektů často doprovází řada nepřesných informací, které se mezi obyvateli v dotčených obcí rychle rozšíří. Proto jsme také společně se starosty a zástupci kraje domluvili veřejná informační setkání, kde jsme mohli místním občanům podat přesné a pravdivé informace o přípravě vodní nádrže,“ vysvětluje přínos veřejných akcí generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. Zástupci státního podniku tak v uplynulých týdnech navštívili obce Vlachovice, Vlachova Lhota, Vysoké Pole, Tichov, Újezd, Loučka a Valašské Klobouky. Následovat budou v nejbližší době obce Drnovice a Haluzice.

Konkrétně Zlínský kraj patří k oblastem, které bývají nejvíce postiženy suchem. Vodní nádrž je ve vztahu k hospodaření s vodou na řece Vláře potřebná jak z hlediska dotčeného povodí, tak celého zlínského regionu. „Nejen zástupci obcí, ale i jejich obyvatelé vnímají vodní nádrž jako nezbytnost pro rozvoj v regionu. Už v dnešní době se totiž obce jako Újezd, Drnovice nebo Vysoké Pole potýkají s nedostatkem vody. Potřeba vody ve Zlínském kraji přitom meziročně roste,“ vysvětluje Gargulák. Vodní nádrž vedle pitné vody pro celý region zajistí i dostatečné průtoky ve Vláře a vodu pro zemědělce i průmysl. Navrhovaná kompenzační opatření navíc zlepší životní prostředí i život obyvatel žijících v okolí připravované nádrže.

Obyvatele jednotlivých obcí na setkáních zajímalo, v jaké fázi příprav nádrž je, kdy by mohla být uvedena do provozu, jaká opatření budou výstavbu nádrže doprovázet a jak se změní život v okolí nádrže. Zástupci Povodí Moravy, s.p. odpovídali na všechny dotazy často do pozdních večerních hodin.

O výstavbě nádrže ještě není rozhodnuto. Povodí Moravy, s.p. v současnosti provádí předprojektové přípravy. V rámci příprav bude postupně do poloviny roku 2019 zpracována podrobná technická studie řešící jak samotnou nádrž, tak související infrastrukturní opatření, studie využití vody ze zvažované nádrže, bude proveden inženýrsko-geologický průzkum, zpracováno geodetické zaměření této lokality a další odborná posouzení. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu prací.

„V případě schválení výstavby nádrže bude uvedení vodního díla do provozu předcházet řada opatření, která budou mít za cíl zlepšit například zemědělské a lesnické hospodaření tak, aby byla minimalizována eroze zemědělské půdy a rizika znečištění vodního zdroje. Tato opatření současně povedou ke zlepšení životního prostředí v okolí vodní nádrže a infrastruktury v obcích. Návrh konkrétních kroků bude výsledkem prováděných studií,“ doplňuje Gargulák.

O výstavbě vodního díla Vlachovice doposud rozhodnuto není, podpora Zlínského kraje, obecních samospráv a výrazné většiny místních občanů je nicméně pozitivním příslibem do budoucna. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. ledna 2018, 09:05aktualizováno 18. ledna 2018, 09:05 štítky: VD Vlachovice, Vlachovice,