Povodí Moravy, s.p. vypouští nádrž Horní Dunajovice

Vypouštění nádrže Horní Dunajovice začalo už v polovině srpna a potrvá do konce září. Slovení rybí obsádky chystají rybáři na poslední týden v září, v závislosti na počasí. K vypuštění vodního díla přistupují vodohospodáři kvůli nutným opravám, naplánovaná je také celková revize.

HORNÍ DUNAJOVICE: Pracovníci Povodí Moravy, s. p. vymění či doplní zařízení a technologické celky na vodním díle tak, aby byla přehrada Horní Dunajovice i nadále bezpečná a schopná plnit všechny funkce, pro které je určena. Půjde mj. o revizi jeřábové dráhy, dodání portálového pojízdného jeřábu, včetně provedení všech předepsaných zkoušek, revizi a opravu česlí a tabulí provizorního hrazení, výměnu přístupového žebříku. Dále dojde k revizi a opravám technologie spodních výpustí – montážní vložky, potrubí a šoupátka.

„Práce jsme zahájili letos v březnu ještě před vypouštěním, dokončeny budou koncem letošního roku“, doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Celková cena za opravu činí bezmála 850 tis. Kč bez DPH. Celá částka je hrazena z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Moravy.

Nádrž se bude postupně napouštět už v zimních měsících v závislosti na sněhové situaci a dále jarními vodami.

Vodní nádrž Horní Dunajovice byla vybudována na toku Křepička v letech 1986 až 1989 investorem Oblastní státní meliorační správou Brno. Projektantem byl Hydroprojekt Brno, dodavatelem VHS Znojmo. Hlavním účelem jejího vybudování bylo zajištění akumulace vody pro závlahy, zajištění asanačního průtoku pod nádrží, ochrana před velkými vodami.

V současné době je nádrž využívána k rekreaci a je součástí rybářského revíru Moravského rybářského svazu. Celkový objem nádrže je 967 tisíc m³ vody, zatopená plocha 20,8 ha. Hráz je zemní sypaná nehomogenní, lichoběžníkového profilu o výšce 9 m, délce 210 m. Na koruně hráze je zpevněná komunikace. Sdružený objekt je železobetonový, slouží k převádění velkých vod, odběru vody pro závlahy, zajištění asanačního průtoku a k vypouštění nádrže. Součástí stavby byla výstavba domku hrázného, příjezdné cesty z obce Horní Dunajovice, úprava toku pod nádrží, výstavba náhradních lesních cest.

Celkový náklad stavby v tehdejších cenách byl cca 20 mil. Kčs. Vodní dílo Horní Dunajovice převzalo Povodí Moravy, s.p. v roce 2011 od Zemědělské vodohospodářské správy. 

publikováno 13. září 2013, 12:18 štítky: Horní Dunajovice, vypouštění nádrže, oprava vodního díla,