Povodí Moravy vysadí do Moravy a Dyje ročně pět tisíc jeseterů

Založení populace nejméně dvou tisíc dospělých jedinců jesetera malého, která se dokáže sama reprodukovat, v Moravě a Dyji, to je jedním z cílů projektu „LIFE Sterlet“. Výsledkem má být obnovení populace jesetera v Dunaji a jeho přítocích. Povodí Moravy se tímto zapojuje do projektu, realizovaného Univerzitou přírodních zdrojů a věd ve Vídni, Institutem hydrobiologie a managementu vodních ekosystémů, městem Vídeň a Institutem zoologie Slovenské akademie věd a za podpory dalších institucí.

V rámci projektu se státní podnik Povodí Moravy účastní na každoročním vysazení pěti tisíc nedospělých jedinců do české části řeky Moravy a řeky Dyje v období 2017-2021. Jeseter malý představuje jeden z vývojově nejstarších druhů ryb objevujících se v Česku. Jeho výskyt na našem území je však velmi sporadický, a proto je chráněný zákonem. „Jeseter malý se velmi vzácně vyskytuje také v řece Moravě a dolní Dyji. Myšlenku obnovy jeho populace jsme se proto rozhodli podpořit a do oblasti soutoku řek Moravy a Dyje ještě letos vysadíme juvenilní ryby 4. 10. v oblasti Pohanska u Břeclavi, které se vylíhly ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni,“ říká generální ředitel Jan Hodovský. Do návratu chráněného druhu správce toku investuje celkem 18.000 Eur.

Pro perspektivní vývoj samostatně se udržující populace je nutné identifikovat a dlouhodobě zajistit klíčová stanoviště. Proto je část ryb vybavena vysílačkami. Jejich pomocí lze po několik let dokumentovat migrační pohyby a využívání různých stanovišť. „Vedle každoročního vypouštění jeseterů do řeky bude prováděn také hydroakustický monitoring ryb, tedy průzkum pomocí sonarů, který je dostatečně citlivý pro zachycení i malých jedinců a který představuje minimální zásah do života ryb. Pomocí genetických analýz se ujasní, zda existují rozdíly mezi zbytkovými populacemi v Dunaji a v akvakulturních zařízeních. Tím se zajistí, aby se pro odchov používal výhradně původní materiál,“ dodává Hodovský.

Projekt byl zahájen 23.9. v Donauinsel ve Vídni, kde jsou také umístěny líhně. Návrat jeseterů probíhá v oblastech Wachau, na dolním toku Dunaje od Vídně až po Gabčíkovo a na řece Moravě, a to v období 2015 – 2021. Akci koordinuje Institut hydrobiologie a managementu vodních ekosystémů Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni.

Jeseter malý (Acipenser ruthenus) je nejmenším druhem dunajských jeseterů a žije v průběhu celého životního cyklu pouze ve sladké vodě, bez potřeby migrovat do Černého moře. Jeseteři jsou v horním toku Dunaje zastoupeni stále ve velmi malých množstvích. Vzácně se vyskytuje v Moravě a dolní Dyji. Pohlavní dospělosti dosahují samci ve věku 3–5 let a samice 4–7 let. Většinou po překročení délky 40 cm. Samice žijí déle než samci. Ve volné přírodě klade samice jikry zpravidla v květnu v místech se štěrkovým dnem. K výtěru se vrací v hejnu proti proudu řeky do míst, kde se narodily.

***

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

➊ Rybu změřte a vyfotografujte.

➋ Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.

➌ Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.

➍ Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. října 2016, 14:00aktualizováno 4. října 2016, 14:32 štítky: jeseter,