Povodí Moravy zahájilo napouštění Plumlovské přehrady

PLUMLOV: Dokončená rekonstrukce návodního líce hráze a úspěšný zkušební provoz srážedel fosforu na přítocích dovolil vodohospodářům zahájit napouštění Plumlovské přehrady. Po nalepšování průtoků v suchém období v minulých týdnech z důvodů zachování ekosystému pod vodním dílem je nyní hladina na kótě 265 m n.m. a v závislosti na srážkách a přítocích se bude zvedat. „V současné době je podle posledních měření kvalita vody v nádrži dobrá, chemické ukazatele jsou v normě, voda je prakticky bez sinic“, doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Z biologického hlediska je voda mírně oživená, převládá v ní různorodý fytoplankton, což je v tomto období a za stávajících podmínek přirozené.

V současné době probíhá odstraňování porostu (z části před novou hrází, která bude zaplavována jako první) a následné vápnění dostupných ploch. To má mineralizační a desinfekční účinky. Za těchto klimatických podmínek je to nejoptimálnější doba s ohledem na ekosystém Hloučely. Povápněné plochy budou postupně zaplavovány ve vazbě na přítoky. Současně probíhají práce pro založení mokřadu na přítoku do Plumlovské přehrady.

Vodohospodáři projednali s rybáři zarybňovací plán Plumlovské nádrže. Vyvážená rybí obsádka bude bez násady cejnů a bílých ryb. Rybáři nasadí do přehrady dostatek dravců, aby redukovali drobné kaprovité ryby, které se v těchto podmínkách velmi rychle množí. Po ustálení vodní hladiny se do nádrže vrátí také chránění živočichové, jako škeble nebo velevrub.

V současné době probíhají práce už jen na koruně hráze, které finišují. Díky vhodným podmínkám na stavbě jde postup prací s mírným předstihem, než uvádí harmonogram. „Stanovený termín dokončení všech prací na konec září tedy bez problémů dodržíme“, dodal Radim Světlík.

publikováno 28. srpna 2013, 10:36aktualizováno 29. srpna 2013, 07:37 štítky: Plumlov, čištění vodní nádrže, rekonstrukce vodního díla, Plumlovská přehrada, Podhradský rybník,