Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci hráze Plumlovské přehrady

Stavebníci zahájili práce na plánované opravě návodního líce a koruny hráze vodního díla Plumlov. Vítězem tendru za 136 milionů korun se stalo sdružení firem IMOS a DIS. Jednou z prvních činností bude vybudování manipulační ochranné hrázky staveniště před vyššími průtoky, následované dalším záchranným odlovem ryb z laguny.

PLUMLOV – Pracovníci státního podniku Povodí Moravy spolu s vítězem výběrového řízení, sdružením firem IMOS a DIS, zahájili práce na opravě hráze vodního díla Plumlov. Náročná rekonstrukce návodního líce a koruny si vyžádá 136 milionů Kč a podle smlouvy má být celá dokončena v září příštího roku. Přípravu a předávání stavby doprovází nyní vybudování manipulační hráze, která bude sloužit jako ochrana staveniště před vyššími průtoky a přibližně pětiletou vodou. Podél hráze vznikne i pracovní příjezdová cesta pro nutné přesuny těžké techniky.

„Průtahy při přípravě této veřejností i médii očekávané akce jsme nemohli nijak ovlivnit,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Zdlouhavé projednávání bylo podle něj přímo úměrné velkému objemu potřebných financí, ale také nezbytné vzhledem k dodržení zákonných postupů. Připomněl například odvolávání v tendrech neúspěšných firem a následné dlouhé zákonné lhůty pro vyřízení těchto podnětů. „Veškeré námitky se ukázaly jako neopodstatněné, ale až po několika měsících,“ dodal Radim Světlík.

Vodohospodáři naplánovali i další záchranný odlov ryb z laguny, museli jej však přesunout až na týden od 17. září. Kvůli technicko-bezpečnostní prohlídce totiž snížili o jeden metr hladinu výše položeného Podhradského rybníka, což okamžitě zvýšilo odtok z nádrže a také průtok v Hloučele. Snížení hladiny v laguně, odvodňovacím příkopu i v přilehlých plochách dna před hrází nyní napomohou přes výpustnou věž nainstalované savky. Ty se osvědčily už při dřívější těžbě sedimentů ze dna nádrže. Zahájení záchranného odlovu ryb však navíc podmiňují příznivé klimatické podmínky.

Sedimentů zbavený Podhradský rybník posloužil letos při stále vypuštěné nádrži Plumlov alespoň k částečnému prodloužení koupací sezóny. „Zatímco dříve byl problém s kvalitou vody velmi brzy, nyní se zde lidé koupali bez použití chemických přípravků až do poloviny srpna,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Jedním z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i plánované vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně eliminovat zvýšený přísun živin ve vodě.

Před samotným napouštěním nádrže Plumlov plánuje Povodí Moravy, s.p. vybudovat na přítoku zařízení na srážení fosforu ve vodě, což výrazně omezí objem živin pro sinice. Tato technologie se výborně osvědčila i na Brněnské přehradě. „Podle letošních zkušeností s kvalitou vody na Podhradském rybníku chceme předejít tomu, aby splašky znečištěná voda z obcí tekla do Plumlovské přehrady,“ vysvětlil David Fína.

Oprava plumlovské hráze patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Náročná bude zejména sanace podloží před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba nového mostu včetně bourání konstrukce toho dosavadního. Harmonogram prací přitom stavebníci dále dopřesní na základě povětrnostních podmínek. Řešení stability návodního líce je navrženo v celé délce a šířce hráze. Po provedené úpravě příčného profilu sem bude vložena těsnící fólie a dále půjde o hutněný násyp při návodním líci. Stabilizační část bude nasypána z lomového kamene a návodní líc získá opevnění kamennou dlažbou do cementové malty po korunu hráze, která se dočká i nového povrchu, zábradlí, osvětlení a dalšího vybavení.

Podle vedení státního podniku je nyní nejdůležitější zajistit řádný průběh rekonstrukce hráze vodního díla v souladu s technicko-bezpečnostními požadavky. Nelze přitom odhadnout, zda se během stavby neobjeví technické problémy. Plumlovská přehrada má pak po opravách minimálně dalších 50 let sloužit své hlavní funkci, tedy ochraně lidských životů a obydlí při povodních.

„Hráz pak po provedené opravě dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík. 

publikováno 17. září 2012, 13:14 štítky: vodní dílo Plumlov, přehrada, rekonstrukce vodního díla,