Povodí Moravy zahajuje opravu hráze Podhradského rybníka

Povodí Moravy, s.p. předá v pondělí 10. února stavební firmě staveniště pro nutnou sanaci hráze Podhradského rybníka. Hráz je poškozená a prosakuje přes ni voda.

PLUMLOV – Největší průsaky byly zjištěny v okolí budovy stávajícího občerstvení. „Příčinou je pravděpodobně nestabilní základová konstrukce přívodního kanálu pro bývalou pilu. Část kanálu totiž zůstala přímo součástí tělesa hráze, přestože se měla už dávno v minulosti při budování hráze rybníka odstranit,“ uvádí generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. 

Aby při stavbě, kterou bude provázet také zajištění stability soukromého objektu občerstvení, došlo k co nejmenší deformaci hráze, bylo jako řešení zvoleno vybudování podzemní těsnící stěny v ose hráze o celkové délce přibližně 150 m. Podzemní stěna se bude provádět metodou tryskové injektáže v kombinaci s překopáním nevhodné navážky pod korunou hráze. Podél budovy bude navíc trvale zabudované ocelové pažení. Na závěr stavební firma opraví také vozovku.

„Práce nesmí být z technologických důvodů prováděny v zimním období, proto začnou v závislosti na klimatických podmínkách co nejdříve, jak to bude možné. Povodí Moravy, s.p. plánuje totiž celou akci dokončit ještě před letní turistickou sezonou,“ dodává Hodovský. Před samotným zahájením stavby dojde k vypuštění a výlovu rybníka. Hráz rybníka bude po dobu rekonstrukce uzavřena. Přístup do blízkého autokempu a k nemovitostem, které jsou na pravém břehu Podhradského rybníka, zajistí semaforem řízená objízdná trasa. 

publikováno 6. února 2014, 12:29 štítky: Plumlov, podhradský rybník,