Povodí Moravy zahajuje první stavební akci v rámci PPO Pobečví

Povodí Moravy, s.p., zahájí 1. března 2016 výstavbu protipovodňového opatření s názvem Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – 1L/08 – nábřežní betonová zídka, které bude první stavbou v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví. Jedná se také o první opatření v Přerově, na které by měla ještě v letošním roce navázat stavba s názvem Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. Edvarda Beneše.

PŘEROV:Akce technicky spočívá ve vybudování protipovodňové betonové nábřežní zídky na stávající opěrné zdi na levém břehu toku Bečvy. Náklady se vyšplhají na 6,3 mil. Kč. Dokončení stavby plánuje podnik na konec letošního roku. Akce je financována z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.

Povodí Moravy, s.p. v současné době také připravuje další akce v Přerově, Lipníku, Hranicích a Troubkách. „Liniová opatření v rámci Pobečví jsou dimenzována na minimálně padesátiletou vodu. Zásadně je doplňuje vodní dílo Skalička, které zvýší míru ochrany měst a obcí až na úroveň povodně z roku 1997. VD Skalička má také velký potenciál pomáhat i při zmírňování dopadů dlouhodobého sucha“, dodal generální ředitel PM Jan Hodovský. 

publikováno 25. února 2016, 08:43aktualizováno 28. března 2016, 17:09 štítky: PPO Přerov, nábřeží Edvarda Beneše, Pobečví, povodeň 1997,