Příprava VD Vlachovice pokročila, začínají výkupy pozemků

VYSOKÉ POLE – Povodí Moravy, s. p. (PMO) zahajuje výkup pozemků potřebných pro výstavbu vodní nádrže Vlachovice, která má zásobovat Zlínsko a Uherskohradišťsko pitnou vodou. O postupu při majetkoprávním vypořádání, odkanalizování okolních obcí a nezbytných přeložkách inženýrských sítí, které si výstavba vodní nádrže vyžádá, jednali zástupci Povodí Moravy, s. p. se zástupci stavbou dotčených obcí.

Přípravy stavby vodní nádrže pokročily natolik, že bylo možné zahájit výkupy pozemků na ploše uvažovaného vodního díla. Majetkoprávní vypořádání probíhá na základě usnesení vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019, kterým byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. „Majitelé pozemků, na nichž se rozprostře nová přehrada, už dostávají první dopisy, nezastupuje nás žádná agentura nebo soukromé osoby, všechny oslovují přímo naši zaměstnanci. Administrace prodeje – znalecké posudky, kupní smlouvy, získání souhlasu a dotace až po převedení peněz na účet vlastníků pozemků však potrvá až půl roku. Nicméně platí, že pozemky a stavby budou smět jejich dosavadní vlastníci využívat na základě služebnosti do konce roku 2025 s tím, že s ohledem na postup přípravy stavby vodního díla Vlachovice může být jejich užívání dále opakovaně o jeden rok prodlužována,“ upozornil generální ředitel PMO Václav Gargulák.

Dalším bodem, který se na jednání řešil, byla příprava odkanalizování obcí v okolí vodního díla. Obce v povodí VD Vlachovice i jednotlivé domy v okolí přehrady totiž musejí být řádně odkanalizovány. Také vedení dálkového sdělovacího kabelu, vysokého napětí a vysokotlakého plynovodu dostane novou trasu. Všechny plánované přeložky Povodí Moravy se starosty konzultovalo pomocí mapových podkladů s návrhy nového trasování.

Okolí vodního díla v nejbližších letech čekají také tzv. přírodě blízká opatření. „To znamená realizaci opatření na vodních tocích v podobě revitalizací, budování tůní či opatření v lesích – přehrážek a hrazení strží, a také výstavba malých vodních nádrží pro zadržování vody, které mají bránit zanášení budoucí nádrže sedimenty. Naše opatření povedou k ozdravení celé okolní krajiny tak, aby kvalita životního prostředí odpovídala nárokům na kvalitu vody pro úpravu a zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ vysvětlil Gargulák. Pomocí těchto opatření chce PMO dosáhnout lepšího zadržování vody v krajině a pomalu tak připravit region na vodní dílo samotné. Cílem je i zlepšení přírodního prostředí a zajištění kvality vody přitékající do plánované vodárenské nádrže.

Hlavním účelem vodního díla Vlachovice je zajištění spolehlivého zdroje povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Nádrž bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Samotná stavba přehrady bude trvat několik let a dokončena může být v ideálním případě v roce 2030.

Důležité jednání týkající se plánované stavby vodního díla Vlachovice se uskutečnilo 11. března 2020 na obecním úřadě ve Vysokém Poli, které je jednou z obcí dotčenou přípravami tohoto záměru. Kromě zúčastněných zástupců PMO (jmenovitě generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, Prokop Galatík, vedoucí útvaru strategických projektů PMO, Jan Šmatera, vedoucí útvaru kanceláře generálního ředitele PMO a Tomáš Bělaška, investiční ředitel PMO) byli přítomni i starostové dotčených obcí (starosta Újezdu u Valašských Klobouk Vladimír Kráčalík, starosta Vlachovy Lhoty Miroslav Častulík, starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková, starosta Haluzic František Marecký, starosta z Loučky Pavel Maček, dále pak drnovický starosta Tomáš Zicha, starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák a starosta Vysokého Pole Josef Zicha).

Aktuální informace Povodí Moravy průběžně zveřejňuje na internetové stránce http://vdvlachovice.pmo.cz/ včetně nejnovějších událostí o probíhající přípravě. Web je dostupný ze slideshow na úvodní webové stránce Povodí Moravy, s. p. www.pmo.cz.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. března 2020, 12:46aktualizováno 16. března 2020, 12:54