Protipovodňová opatření vyvolají změny v olomoucké dopravě

Jak bude fungovat doprava ve městě, až začnou stavební práce na protipovodňových opatřeních v okolí mostu v ulici Komenského? Komplexní materiál, týkající se právě zásadních dopravních omezení v Olomouci, projednala tento týden také městská rada. Stavební práce na tomto mostě začnou letos v dubnu a budou trvat do podzimu 2019. Olomoučané budou mít po celou dobu stavby k dispozici aktuální informace i pověřené kontaktní pracovníky.

Co se tedy v následujících měsících změní? Práce u mostu v ulici Komenského včetně obou křižovatek v předpolích mostu potrvají patnáct měsíců a jsou rozděleny do šesti etap. Více méně bez omezení budou po celou dobu stavby dostupné oba břehy řeky pro pěší a cyklisty. V prvních dvou měsících přejdou chodci a cyklisté po současném mostě v Komenského ulici, následně jim bude k dispozici nově vybudovaná provizorní lávka.

Rozsáhlé stavební práce na mostě Komenského vyvolají omezení v dopravě, které se budou týkat především řidičů v rámci individuální dopravy, následně i MHD a veřejné linkové dopravy. Individuální doprava bude mít možnost projet přes most do 20. května, pro městskou hromadnou dopravu zde bude zachován průjezd až do 30. června. Autobusy budou ale moci téměř celou dobu projíždět stavbou v předpolí mostu.

Po uzavření mostu povede základní objízdná trasa pro nákladní auta ve směru od Šternberka po silnici I/46 v ulicích Divišova, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská a Brněnská na D35 v obou směrech. Pro osobní vozidla bude objízdná trasa vyznačena ulicemi Divišova, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská, Albertova. Ve směru od Uničova, Štěpánova a Chomoutova povede objízdná trasa po ulici Lazecká, Na Střelnici k okružní křižovatce ulic Dobrovského a Na Střelnici.

Ve hře je stále i vybudování provizorního montovaného mostu pro automobilovou dopravu, který by spojil ulice Sokolovská a Na Letné. O jeho využití rozhodne radnice až na základě zkušeností z reálné situace v provozu v prvních měsících stavby. Most je prozatím zarezervován a jeho stavba je projekčně připravována.

Po dobu stavebních prací bude veřejnosti k dispozici několik kontaktních pracovníků, jejichž telefonní čísla a e-mailové adresy najdou zájemci na speciální stránce protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. Kontaktní osobou pro komunikaci zhotovitele stavby s veřejností k řešení operativních a provozních otázek v okolí staveniště je Martina Hanáková, ppo@silnicegroup.com, 727 837 957. Zveřejněna budou i telefonní čísla, na nichž se od dispečerů Dopravního podniku města Olomouce dozví cestující o aktuálních trasách linek a případných změnách v olomoucké MHD. 

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouce, která navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A, jejímž účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň 650 m³/s v centrální části města, čímž ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun. Celkové předpokládané stavební náklady jsou téměř 730 milionů Kč. V rámci II. B etapy dojde k rozšíření pravého břehu o 11 až 12 metrů, levé břehu pak břeh o 3 až 4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou nové snížené bermy. Pravobřežní široká berma bude vydlážděná kamennou dlažbou a bude tak přístupná pro veřejnost. Mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové mosty. Ty budou široké 22 m a 56 m dlouhé. Investorem protipovodňových opatření v centru Olomouce je státní podnik Povodí Moravy.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. března 2018, 10:29aktualizováno 22. března 2018, 10:51 štítky: Olomouc, PPO Olomouc,