Realizace opatření na brněnské údolní nádrži

Brno, 9. července 2010 – Ke dni 9. 7. 2010 pokračuje provozní zkouška aeračního zařízení ve vodní nádrži Brno. Nyní jsou v provozu všechna aerační zařízení. Jejich výkon je zvýšen s ohledem na vývoj počasí na maximum.

V pondělí 12. 7. 2010 bude spuštěna aplikace koagulantu na přítoku. Účinkem působení síranu železitého je omezení přísunu fosforu do nádrže a tím zabránění pokračování rozvoje sinic v nádrži.

Probíhá pravidelný monitoring jakosti vody ve vodní nádrži Brno včetně přítoků. Podrobně je sledováno složení fytoplanktonu v celé nádrži.

Povodí Moravy, s. p. v aktuální fázi projektu ověřuje účinnost opatření na vodní nádrži Brno navržených v rámci projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Díky stále neuzavřené smlouvě s poskytovatelem dotace a nemožnosti širšího nasazení jednotlivých opatření nelze vydávat komplexní výsledky a závěry účinnosti jednotlivých opatření.

Jakost vody v nádrži i hygienické podmínky vody pro koupání mají zhoršující se tendenci. V případě možnosti nasazení efektivního ošetření přítoku do nádrže síranem železitým za současného dostatečného zvýšení výkonu aeračních zařízení lze předpokládat postupné zlepšování stavu.

Povodí Moravy, s. p. bude veřejnost na svých internetových stránkách o vývoji projektu i situace průběžně každý týden informovat.

Bc. Eva Grodová

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s. p.

Tel.: 541 637 390

E-mail: grodova@pmo.cz

publikováno 9. července 2010, 15:46