Dispečeři uvolnili prostor v nádrží. Déšť je proto nepřekvapí

Na sledovaných tocích povodí Moravy jsou v současné době klesající nebo vyrovnané průtoky. Hladiny na nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p. jsou po srážkových epizodách v uplynulém týdnu opět snížené a retenční prostory nádrží, určené pro zachycení případných povodní, jsou uvolněné.

Vzhledem k celkové meteorologické a hydrologické situaci nechystá Povodí Moravy, s.p. mimořádné předpouštění nádrží. Vodohospodářský dispečink situaci monitoruje a je připraven v případě potřeby reagovat.

Vybrané vodní nádrže – aktuální stavy:

Název VD Vodní tok Naplněnost vodní nádrže (celkem) * Celkový objem *(mil. m3) Přítok *(m3.s-1) Odtok(m3.s-1) Neškodný odtok (m3.s-1) Tendence hladiny vody v nádrži *(stručný slovní popis)
zaplněný volný
(mil. m3) % (mil. m3) %
Horní Bečva Rož. Bečva 0,42 63 0,25 37 0,665 0,61 0,61 15 setrvalý stav
Karolinka Stanovnice 5,29 69 1,51 31 7,645 0,33 0,36 25 setrvalý stav
Bystřička Bystřička 1,67 36 2,92 64 4,589 1,35 1,31 20 setrvalý stav
Slušovice Dřevnice 8,53 86 1,42 14 9,949 0,27 0,11 22 setrvalý stav

Další informace:

VH dispečink

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz

publikováno 8. července 2011, 11:10aktualizováno 14. ledna 2012, 15:35 štítky: nádrže, dispečink, stavy, povodně,