Říjnový úklid napomůže čistému prostředí v okolí řek

Hned několik podzimních úklidových akcí s cílem vyčistit okolí řek a potoků pořádají v říjnu na střední Moravě dobrovolné spolky a organizace zaměřené na ochranu přírody.

PROSTĚJOV – V sobotu 5. října zorganizoval Český svaz ochránců přírody, regionální sdružení Iris z Prostějova, úklid biokoridoru řeky Hloučely. Akce se účastnilo téměř 40 lidí. Proti loňskému roku převažovali dospělí, děti však také nechyběly. Úklid trval celé sobotní dopoledne a z břehových porostů se při něm nasbíralo na 28 pytlů odpadu. Jedná se přitom o odpad nashromážděný za posledních šest měsíců. Akce navázala na předchozí aktivity, které sdružení v daném místě už pořádalo. Povodí Moravy, s.p. tyto akce podporuje, proto také dobrovolníkům poskytl potřebný materiál ve formě pytlů na odpad a rukavic. Zaměstnanci Povodí Moravy následně zajistili odvoz odpadu na skládku.

„Podle předběžných informací nebude tato iniciativa ze strany regionálního sdružení Iris poslední. Další úklid plánují na jaře a Povodí Moravy, s.p. jim bez váhání opět poskytne potřebnou podporu,“ komentoval plány sdružení David Fína, ředitel závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.

Práce na údržbě říčních koryt a břehových porostů tvoří jednu za zásadních součástí vodohospodářské činnosti, které jsou nezbytné pro udržení patřičné průtokové kapacity. Spojí-li se tato aktivita s odstraňováním náplav a zátarasů, lze ji ve své podstatě zhodnotit i jako přípravu na zimu a případné ledochody. Proto je taková pomoc vodohospodáři vždy vítána. „Údržba břehových porostů patří k pravidelným činnostem našich vodohospodářů. Bohužel vzhledem k rozsahu území v naší správě, počtu zaměstnanců, jejich povinnostem plnit i jiné úkoly, ale především nedisciplinovanému chování našich spoluobčanů, kteří odpad do přírody přinášejí, je v podstatě nemožné udržet břehy našich řek zcela čisté. Proto si takových aktivit velmi ceníme a podporujeme je,“ zhodnotil pomoc dobrovolníků generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

OLOMOUC – Další podobná akce se konala v sobotu 12. října v Olomouci. Tentokrát se místní Turistický oddíl mládeže Tuři 4105 Olomouc svou dobrovolnou akcí „Podél břehu“ aktivně zapojil do celorepublikového projektu s názvem „72 – Ruku na to!“. Projektu se zúčastnilo 18 dobrovolníků. Vyčistili koryto a břehy potoka Romza a vysbírali odpadky z přilehlého lesíka. Odvezli například čtyři pneumatiky, koberec, kostru kočárku, plechy, oblečení, kusy polystyrenu, molitanu, rozbitého porcelánu, PET lahve, plechovky. Odstranili i náletové dřeviny z koryta potoka. Nejvíce se malí dobrovolníci těšili na boření hrází, které bránily v toku.„Povodí Moravy s.p. akci podpořilo po stránce materiální, dodalo pytle na odpad, rukavice a následně se rovněž postaralo o likvidaci odpadu,“ sdělil k akci Fína. 

Projekt s názvem „72 hodin – Ruku na to!“ pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o řadu dobrovolnických aktivit, které po celé České republice organizují místní neziskové organizace. Projekty se konají v jednotném termínu 10. až 13. října 2013 a jejich účastníci se snaží pomoci lidem, přírodě či místu, kde žijí. 

publikováno 9. října 2013, 08:49aktualizováno 15. října 2013, 07:47 štítky: čištění řek, Hloučela, toky, Romza, dobrovolníci,