Stabilizace sesuvů na Luhačovické nádrži končí, letní sezóna může začít bez omezení

Státní podnik Povodí Moravy končí se stabilizací levobřežních sesuvů půdy poblíž hráze Luhačovické vodní nádrže. Její napouštění tak nebylo nijak oddáleno a nyní se postupně zaplňuje v závislosti na počasí vodou. Sesuv se projevil viditelnou destrukcí opěrných zídek a svahu, stavební firma však veškeré závady opravila. Na hrázi je i nové zábradlí a počítá se také s novým povrchem hrázní komunikace.

LUHAČOVICE – Státní podnik Povodí Moravy dokončuje v těchto dnech sanační práce na stabilizaci levobřežního sesunutého svahu mezi místní komunikací a přehradou. Porucha v tomto místě bránila plnému zahájení letošní letní sezóny a navíc se před zahájením stavby objevily nové trhliny a sesuvy zemního tělesa. „Podařilo se nám efektivně sanovat vzniklý sesuv ve velmi krátké době, takže nebylo oddáleno napouštění přehrady a ohrožena další rekreační sezóna,“ řekl generální ředitel podniku Radim Světlík.

Nádrž byla od podzimu 2010 kvůli těžbě sedimentů bez vody, proto se její správce spolu s dodavatelskou firmou snažili opravu sesuvu co nejvíce urychlit. Vyhověli tak přilehlým obcím i všem provozovatelům okolních rekreačních středisek. Již během stavby nádrž zachycovala první kubíky přitékající vody z Luhačovického potoka, přičemž takzvaný sanační přísyp byl rozšířen o 51 metrů. Správnou volbou použité technologie a současně i výběrovým řízením se podařilo snížit původně odhadované celkové náklady stavby na polovinu a dosáhly 7,7 miliónu korun. Jejím dokončením se uzavřela etapa, spojená s těžbou sedimentů ze dna vodní nádrže, kdy jich odtud stavebníci vyvezli přes 295 tisíc krychlových metrů.

„Nyní lze při posledních finálních pracích říci, že povrchová vrstva přísypu z říčního kameniva bude dočasně před naplněním přehrady po hladinu stálého nadržení sloužit jako pláž pro plavce,“ doplnil Radim Světlík.

Ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek zopakoval, že sesuvy se vyskytly v typickém území karpatského flyše, kde jsou poruchy stability různého charakteru velmi častým jevem. „Navrhované řešení patního přísypu zahrnovalo dva úseky s téměř identickým návrhem profilů,“ uvedl s tím, že na separační vrstvu z kameniva byla uložena vrstva přitěžovaní, která se postupně hutnila. Pohledovou vrstvu pak tvoří říční kamenivo na štěrkovém podsypu. Opravou prošly i poškozené obrubníky a zídky. 

Základní fakta o sanaci břehu vodní nádrže Luhačovice:

Předání staveniště: 2. května 2012

Zahájení prací: 3. května 2012

Zhotovitel: KELTEX spol. s r.o.

Náklady: 7,7 miliónu Kč

Nyní zcela závisí na hydrologické situaci a budoucím vývoji srážek, jak rychle se Luhačovická

nádrž napustí. Jejímu rekreačnímu využití však již nic nebrání. Je přitom nezbytné zachovat pod přehradou minimální průtok deset litrů za vteřinu. V některých dnech přitékalo do nádrže až 100 litrů vody za vteřinu, což napomohlo nastoupání vody až do výše přes tři metry a

částečnému pokrytí obnaženého dna.

Souběžně je v této lokalitě realizována akce na rekultivaci sedimentů a Povodí Moravy připravuje rovněž revitalizaci pravostranného přítoku vodního díla Luhačovice. Má ji doplnit návrat

k přírodnímu charakteru Luhačovického potoka, což by významným způsobem přispělo ke stabilizaci vodohospodářských poměrů a půdního fondu v celé oblasti. Zlepšení prostředí v této významné rekreační lokalitě má napomoci také chystaná oprava stupňů Luhačovického potoka v lázeňském centru města.

Obce Dolní a Horní Lhota, Sehradice a Slopné loni v červnu spustily kvalitní systém čištění odpadních vod za téměř 286 milionů korun a lze tudíž předpokládat, že vyčištění přehrady bude mít dlouhodobý efekt. Stavbu obecních kanalizací finančně podpořil i Zlínský kraj, který na ni uvolnil částku více než 30 milionů korun.

publikováno 30. června 2012, 12:18aktualizováno 30. června 2012, 12:20 štítky: Luhačovice, přehrada,